Sau 20 năm chiếm giữ ngôi vị “Nữ hoàng nhạc nhẹ”, Thanh Lam vẫn là người đàn bà ngùn ngụt lửa với nhan sắc lộng lẫy không lặp lại, mắt trong veo mê đắm chưa bao giờ cạn tình yêu. Read the rest of this entry »

Advertisements

Sau 20 năm chiếm giữ ngôi vị “Nữ hoàng nhạc nhẹ”, Thanh Lam vẫn là người đàn bà ngùn ngụt lửa với nhan sắc lộng lẫy không lặp lại, mắt trong veo mê đắm chưa bao giờ cạn tình yêu. Read the rest of this entry »

Sau 20 năm chiếm giữ ngôi vị “Nữ hoàng nhạc nhẹ”, Thanh Lam vẫn là người đàn bà ngùn ngụt lửa với nhan sắc lộng lẫy không lặp lại, mắt trong veo mê đắm chưa bao giờ cạn tình yêu. Read the rest of this entry »

Thư rác dưới dạng ảnh 3D

Tháng Mười 20, 2007

Nhằm tăng tỷ lệ thành công, giới spammer đã đưa thêm màu sắc, thay đổi font chữ cũng như chèn các điểm và dòng ngẫu nhiên vào ảnh để chúng trông có vẻ như hình ảnh 3 chiều. Read the rest of this entry »

Thư rác dưới dạng ảnh 3D

Tháng Mười 20, 2007

Nhằm tăng tỷ lệ thành công, giới spammer đã đưa thêm màu sắc, thay đổi font chữ cũng như chèn các điểm và dòng ngẫu nhiên vào ảnh để chúng trông có vẻ như hình ảnh 3 chiều. Read the rest of this entry »

Trojan này có nhiệm vụ khống chế máy tính của người dùng để hình thành nên những mạng máy tính ma (botnet) khổng lồ. Các chuyên gia bảo mật khẳng định số e-mail độc hại tăng 1.700% trong tháng 7 liên quan trực tiếp đến Storm. Read the rest of this entry »

Trojan này có nhiệm vụ khống chế máy tính của người dùng để hình thành nên những mạng máy tính ma (botnet) khổng lồ. Các chuyên gia bảo mật khẳng định số e-mail độc hại tăng 1.700% trong tháng 7 liên quan trực tiếp đến Storm. Read the rest of this entry »